ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Πολιτική ποιότητας

Το εργαστήριό μας πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 από την εταιρεία Tuv Hellas και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτό προδιαγραφές. H κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών.

Ο καθημερινός έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των παρακάτω παραμέτρων:

  • Έλεγχος προαναλυτικών παραγόντων
  • Αυστηρός ενδοεργαστηριακός έλεγχος
  • Συνεχής έλεγχος και συντήρηση των οργάνων και συσκευών
  • Επαναληπτικές εξετάσεις δειγμάτων, όταν είναι απαραίτητο
  • Επιλογή υλικών και αντιδραστηρίων, με μοναδικό κριτήριο την ποιότητά τους
  • Χρήση barcode και επικοινωνία των αναλυτών με τους κεντρικούς υπολογιστές
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
  • Διαρκής εκσυγχρονισμός
  • Διαρκής επιστημονική ενημέρωση

Ασφαλιστικά Ταμεία

Το εργαστήριό μας έχει συνάψει σύμβαση με τα παρακάτω ταμεία:

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία:
ΟΠΑΔ(Δημόσιο)
ΤΥΔΚΥ
ΟΑΕΕ 
ΙΚΑ 
ΟΓΑ 
Οίκος Ναύτου
ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική κ.λπ.)
ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ)
ΤΥΠΑΤΕ

Λιμενικό Σώμα
Στρατός Ξηράς (για τα μέλη)
Πολεμικό Ναυτικό (για τα μέλη)
Πολεμική Αεροπορία (για τα μέλη)

Σχετικές πληροφορίες:

ΠΕΔΥ:
Τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά. Οι ασφαλισμένοι καλύπτουν το 15% του κόστους των εξετάσεων.

Λιμενικό Σώμα:
​Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση.

Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία:
Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση στους αντίστοιχους ελεγκτές.

Πρόσθετες Υπηρεσίες:

1) Δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων στον ασθενή ή στο θεράποντα ιατρό ταχυδρομικώς, με fax ή e-mail.

2) Αιμοληψίες κατ’ οίκον.

3) Αιμοληψίες σε βρέφη και παιδιά.

4) Σύμβαση με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ./ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - Λ.Σ. (YΠ.ΕΘ.Α.) / Ιδιωτικές Ασφάλειες του ομίλου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συνεργασία με ακόλουθες ασφαλιστικές εταιρείες

ALLIANZ
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
INTERNATIONAL LIFE
METLIFE
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
EUROLIFE
AIG
INTERASCO
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Κλάδος Ομαδικών Συμβολαίων & Ατομικών)

AXA Ασφαλιστική
MINETTA
PRIME INSURANCE
Γραμμή Υγείας (14501)
GENERALI
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
INTERAMERICAN
ING
STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ
HEALTH LINE DIRECT